Znajdź nas

Zakładamy firmę! Lekcja 5 – Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Akt Notarialny

Aktualności,Przedsiębiorca
Wiele czasu poświęciliśmy na opisywanie początków zakładania firmy. W dniu dzisiejszym skupimy się na spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednym z największych plusów prowadzenia działalności w firmie sp. z o.o. jest ograniczenie odpowiedzialności wspólników za długi spółki. Długi spółki mogą zostać pokryte z majątku spółki lub w szczególnych przypadkach z majątku osób zasiadających w zarządzie spółki.  Co do zasady odpowiedzialność  członków zarządu za zobowiązania spółki powstaje bowiem dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Jak rozpocząć działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Wszystko zaczyna się od podpisania umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego. Najważniejsze informacje, które musi zawierać umowa spółki to:
  • Nazwę oraz siedzibę spółki,
  • Wysokość kapitału zakładowego,
  • Przedmiot działalności spółki,
  • Informację o tym, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział,
  • Liczbę i wartość nominalną udziałów należących do każdego wspólnika.
Umowa spółki może również regulować inne kwestie. Jeżeli nie zostaną one uwzględnione w umowie, będą regulowane przez kodeks spółek handlowych. Aby dopełnić formalności, każdy ze wspólników musi wnieść wkład na pokrycie kapitału zakładowego równoważny z ilością posiadanych udziałów. Minimalna wysokość kapitału zakładowego to 5 000 zł. Umowa spółki musi zostać spisana w formie aktu notarialnego. Wraz z podpisaniem umowy spółki należy powołać zarząd, który będzie reprezentować spółkę. W przypadku większych spółek należy również pamiętać o powołaniu rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Jako moment założenia spółki przyjmuje się podpisanie umowy spółki w formie aktu notarialnego. Od tej chwili spółka ma 6 miesięcy na złożenie wniosku rejestrowego do KRS. Należy wspomnieć, że od dłuższego czasu jest także możliwość rejestracji spółki z o. o. przez internet - za pośrednictwem systemu S24, prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Tą metodę zalecamy jednak jedynie prostym spółkom, które w umowach chcą zawrzeć standardowe zapisy. O szczegółach rejestracji już niedługo!