Kadry i płace

Nasze biuro księgowe w zakresie obsługi kadrowo-płacowej oferuje:

 • Naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac dla pracowników z uwzględnieniem dodatków i potrąceń (w tym: dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych , z tytułu zwolnień lekarskich, urlopów, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) zgodnie z postanowieniami umów, przepisami prawa, regulaminem pracy i wynagradzania
 • Naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie rachunków do umów zleceń oraz umów o dzieło
 • Sporządzanie zestawień list płac oraz raportów służących do księgowania
 • Sporządzanie deklaracji wymaganych w ZUS oraz Urzędzie Skarbowym
 • Zgłaszanie oraz wyrejestrowywanie pracowników z ZUS
 • Sporządzanie pasków wynagrodzeń
 • Sporządzanie raportów RMUA
 • Przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniach dla pracowników
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji DRA do ZUS
 • Przygotowywanie przelewów do US i ZUS
 • Przygotowywanie przelewów wynagrodzeń dla pracowników oraz zleceniobiorców
 • Sporządzanie deklaracji PIT-11 i ich dystrybucja do odpowiednich US
 • Dystrybucja PIT-11 dla pracowników na indywidualne zlecenie Klienta
 • Przygotowywanie Z-3, RP-7
 • Przygotowywanie umów o pracę
 • Przygotowywanie świadectw pracy
 • Prowadzenie kontroli wymiaru i wykorzystania urlopów pracowniczych
 • Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (m. in. akta osobowe pracowników)
 • Pomoc przy szkoleniach BHP
 • Pomoc przy badaniach lekarskich (wystawienie skierowania do lekarza itp.)
 • Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności
 • Doradztwo w zakresie kadr i płac
 • (…) Ową współpracę z Państwa strony charakteryzuje nie często spotykany profesjonalizm, szczególna staranność oraz dbałość o detale w zakresie legalności zachowań przedsiębiorców, w tym poszanowania ich uprawnień jako podatników.

  — Ad vocem z siedzibą w Łodzi
 • (…) Kompetentni i otwarci pracownicy „Egidy” wykonują swoje zadania rzetelnie i soidnie, zaś Właściciel zawsze służy fachową poradą i pozwala odnaleźć się w gąszczu przepisów podatkowych.

  — Print Extra Studio Graficzne
 • (…) Należy podkreślić szeroką wiedzę oraz profesjonalizm pracowników a także jakość obsługi klienta, fachowość, terminowość oraz otwartość na potrzeby i wymagania.

  — MIDAR
 • (…) Jej pracownicy w każdej chwili byli gotowi do pomocy w niecodziennych sytuacjach, które zdarzają sie każdemu przedsiębiorcy.

  — PAWLIK NIERUCHOMOŚCI S.C.
 • (…) Nie bez znaczenia pozostaje także wysoka jakość obsługi klienta, która przejawia się w otwartości i życzliwości pań księgowych oraz miłej atmosferze w biurze.

  — Tree Development Group
 • (…) Dodatkowym atutem Biura Rachunkowego „EGIDA' jest również profesjonalne prowadzenie rozliczeń projektów unijnych, w tym sporządzanie wniosków o płatność.

  — WIEDZA
 • (…) Nasza dotychczasowa współpraca z Biurem Rachunkowym EGIDA pozwala nam w pełni zarekomendować usługi świadczone przez wyżej wymienioną firmę.

  — KRUMBER GROUP
 • (…) Pragniemy również zwrócić uwagę na wysoką jakość obsługi klienta przejawiająca się życzliwością oraz otwartością na indywidualne potrzeby i wymagania.

  — P.P.U.H.,,ALFAS" Sp. z o.o.

© 2019 - Biuro Rachunkowe Egida S.C

Realizacja: Sky Design Studio Reklamy Łódź