Znajdź nas

Biała lista

Aktualności,Podatki,VAT
Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa nie jest rzeczą prostą. Przedsiębiorca nie może skorzystać z przepisów o ochronie praw konsumenta, ponieważ w świetle obowiązującego prawa tym konsumentem nie jest. Niemalże każda umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorcami polega na tym, że jedna ze stron wykonuje usługę lub sprzedaje towar. A obowiązkiem drugiej strony jest uiszczenie należytej sumy pieniędzy. Dokładnie tak działa to w idealnym świecie. Czasem zdarza się, że pomimo sprzedaży towaru lub wykonaniu usługi faktura pozostaje nieopłacona. Przedsiębiorca może mieć także trudność, aby zweryfikować niektóre dane kontrahenta, z którym chce podjąć współpracę. Między innymi po to, by zminimalizować ryzyko wystąpienia takich sytuacji, w dniu 1 września 2019 roku uruchomiono elektroniczny wykaz informacji o podatnikach VAT, potocznie nazywany białą listą. Prowadzi ją szef Krajowej Administracji Skarbowej pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka.

Co zawiera i w jaki sposób może nam pomóc biała lista?

Jedną z istotniejszych informacji, jaką znajdziemy na białej liście są aktualne numery rachunków bankowych, które zostały zgłoszone do urzędu skarbowego przez przedsiębiorców. Kolejnymi danymi, które możemy zweryfikować w wykazie są informacje o statusie podatnika VAT. A także adres stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Co więcej na białej liście są widoczne również podstawy prawne, na podstawie których naszemu kontrahentowi odmówiono rejestracji do VAT, wykreślono go z rejestru VAT lub przywrócono go do niego. Krajowa Administracja Skarbowa jest odpowiedzialna za to, by krajowy wykaz podatników VAT był aktualizowany raz dziennie, a każdy miał możliwość zweryfikowania ich przez okres ostatnich 5 lat. Z dniem 1 stycznia 2020 roku weszły w życie sankcje podatkowe. Dotyczą one zapłaty na rachunek bankowy inny niż widniejący w wykazie. Objęci są nimi zarówno podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną. Jak i przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek prawa handlowego (np. spółka z o. o., czy spółka akcyjna). Jeżeli podatnik zrealizuje przelew dotyczący transakcji, której łączna kwota opiewa na więcej niż 15 000 zł na rachunek kontrahenta, który nie widnieje na białej liście (lub zapłaci gotówką), nie będzie mógł zaliczyć tego wydatku w koszty podatkowe.

Co zrobić w sytuacji, gdy przedsiębiorca zrealizuje przelew na niewłaściwy rachunek, który nie widnieje na białej liście?

Aby uniknąć sankcji musi on w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia wykonania przelewu złożyć zawiadomienie o zaistniałej sytuacji. Złożyć je należy do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podmiotu wystawiającego fakturę VAT. Wzór zawiadomienia jest dostępny na stronie Portalu Podatkowego: https://www.podatki.gov.pl/zawiadomienie-zaw-nr/ Jeżeli przedsiębiorca nie poinformuje właściwego urzędu skarbowego o zaistniałej sytuacji,  może ponieść ryzyko solidarnej odpowiedzialności za brak opłaconego podatku VAT (przez kontrahenta) z niezweryfikowanej płatności, której dokonał. Sposobem na uniknięcie powyższej odpowiedzialności jest korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności. Mówi o tym art. 117bb ordynacji podatkowej wspomnianych przepisów. Warto więc pamiętać, że zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności uchroni nas przed solidarną odpowiedzialnością. Każdy przedsiębiorca zarejestrowany jako czynny podatnik VAT powinien znajdować się na białej liście. Jeżeli z Twoje dane wprowadzono błędnie, niezwłocznie wystąp o ich sprostowanie. Jeżeli w ogóle nie znajdujesz się w wykazie informacji o podatnikach VAT, możesz zgłosić się do właściwego urzędu skarbowego lub do CEIDG – w zakresie aktualizacji danych zgłaszanych za pośrednictwem CEIDG (np. aktualny numer rachunku bankowego). Sprawdź również czy bank przekazał numer Twojego rachunku do STIR. Pamiętaj również, że na białej liście nie publikuje się prywatnych rachunków bankowych. Wszelkie błędy w wykazie możesz zgłaszać także wysyłając maila na adres: wykazpodatników@mf.gov.pl