Znajdź nas

Faktura do paragonu od 1.01.2020r.

Aktualności,CIT,PIT,Podatki,VAT
Uszczelnienie systemu podatkowego nie ogranicza się tylko do płatności metodą split payment. Z dniem 1 stycznia 2020 roku zmieniły się bowiem zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. Obecnie fakturę dla przedsiębiorcy można wystawić jedynie do paragonu, na którym znajduje się numer NIP nabywcy. Jeżeli sprzedawca nie ma możliwości wydania paragonu z numerem NIP, faktura do paragonu musi zostać wystawiona od razu. Co jest powodem powyższych zmian? Bezpośrednią przyczyną były nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, którzy znaleźli łatwy sposób na wyłudzanie podatków. W jaki sposób? Bardzo często konsumenci kupując towar pozostawiają paragony na ladzie. Doprowadziło to do poważnych nadużyć, ponieważ zdarzali się przedsiębiorcy zbierający nie swoje paragony, na podstawie których były im wystawiane faktury VAT. Zaksięgowanie takiej faktury zmniejszało wartość podatków należnych dla urzędu skarbowego, mimo że przedsiębiorca nie wydał ani złotówki. Dzięki rozwiązaniom, które obowiązują od 1 stycznia 2020 sprzedawcy zostają objęci 100% sankcją w wysokości kwoty podatku VAT z faktury, którą wystawią na podstawie paragonu nieposiadającego numeru NIP. Co więcej! Sankcja w ten samej wysokości może także objąć nieuczciwego przedsiębiorcę - nabywcę. Od 1 stycznia 2020, przed wyruszeniem na zakupy, warto zastanowić się, czy będziemy chcieli otrzymać fakturę na zakupione towary. By uniknąć nieporozumień należy przed rozpoczęciem transakcji poinformować sprzedawcę o konieczności otrzymania faktury. Pozwoli nam to na uniknięcie nieprzyjemnych sytuacji. Powyższe przepisy nie mają zastosowania dla osób prywatnych – konsumentów. Mogą otrzymać oni fakturę bez numeru NIP. Istnieje również wyjątek dotyczący pewnej grupy przedsiębiorców. Podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych (poza wynajmowaniem samochodów osobowych z kierowcą, PKWiU 49.32.11.0) nie mają obowiązku zamieszczenia numeru NIP na paragonie, nie zostaną również objęci sankcją za jego brak.