Znajdź nas

Tarcza Antykryzysowa – Postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Aktualności,Tarcza antykryzysowa
Aktualizacja: Wraz z wprowadzeniem ustawy rozszerzającej pakiet antykryzysowy z dnia 17 kwietnia 2020r. zwiększono limit ilości świadczeń postojowych. Dzięki temu świadczenie postojowe można otrzymać łącznie trzy razy. Należy przy tym pamiętać, że drugie i trzecie świadczenie nie zostanie wypłacone wcześniej niż w miesiącu, który następuje po wypłaceniu poprzedniego świadczenia postojowego.   Następnym poruszonym przez nas tematem będzie świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Przysługuje ono, jeśli przestój był następstwem COVID-19. Podobnie jak świadczenie dla osób z umową cywilną, o którym pisaliśmy poprzednim artykule, jest to jednorazowa wypłata, która ma zrekompensować utratę przychodów. Oczywiście, żeby takie świadczenie otrzymać należy spełnić pewne warunki, które przytoczymy poniżej. Jednorazowe świadczenie w wysokości 2080 zł przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą w przypadku, gdy:
  • rozpoczęła ona działalność gospodarczą przed dniem 1 lutego 2020 roku i jej nie zawiesiła, bądź ją zawiesiła po 31 stycznia 2020 roku
  • przychód uzyskany z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w miesiąc przed miesiącem złożenia wniosku był o co najmniej 15% niższy niż w miesiącu poprzedzającym oraz nie przekroczył on kwoty 15 595,74 zł
  • osoba ta nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych
  • osoba ta mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego albo stałego pobytu na terytorium Polski.
Jednorazowe świadczenie w wysokości 1300 zł przysługuje z kolei osobie, która:
  • rozlicza podatek kartą podatkową i jest zwolniona z opłacania podatku VAT
  • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych
  • mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego albo stałego pobytu na terytorium Polski.
Wyżej wymienione świadczenie jest póki co jednorazową wypłatą, którą otrzymasz na rachunek bankowy. Wniosek do pobrania znajduje się tutaj: Wniosek RSP_D. Pamiętaj, że wniosek może być złożony do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy licząc od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Złożyć go możesz elektronicznie przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty oraz osobiście w placówce ZUS. Warto dodać, że Tarcza 2.0 przewiduje rozszerzenie pomocy w zakresie wypłaty zasiłku postojowego dla przedsiębiorców. Projekt ustawy przegłosowanej przez Sejm zakłada wydłużenie wsparcia dla firm do 3 miesięcy. Posiedzenie Senatu w sprawie Tarczy 2.0 odbędzie się jutro, tj. 15.04.2020 r.