Znajdź nas

E-składka.

Aktualności,ZUS
Sprawne rozliczenie się z ZUS? Z e-składką to możliwe! Wystarczy jeden przelew, aby opłacić składkę za: ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Wystarczy, ze na przelewie wpiszesz numer swojego rachunku składkowego, a składki zostaną od razu zaksięgowane i rozliczone na Twoim koncie. Każda wpłata jest dzielona proporcjonalnie na podstawie Twojej ostatniej deklaracji rozliczeniowej, a w pierwszej kolejności rozliczane jest najstarsze zadłużenie. Dlatego pamiętaj, aby pilnować ewentualnych zaległości, ponieważ brak opłaconej składki w pełnej wysokości, może spowodować, że utracisz prawo do zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego. Swój numer rachunku możesz sprawdzić na stronie: https://www.eskladka.pl/Home. Jeśli nie masz jeszcze konta lub potrzebujesz nowy numer rachunku, możesz założyć go w placówce ZUS. Informacja o rachunku zostanie przesłana do Ciebie listownie.