Znajdź nas

Kasy rejestrujące.

Aktualności,Podatki
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, mają możliwość zostać zwolnieni z prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku, który jest należny przy zastosowaniu kas rejestrujących. Aby skorzystać z tego zwolnienia należy jednak spełnić określone warunki. Od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2021r. ze zwolnienia mogą skorzystać:
  • podatnicy, u których kwota obrotów na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a jeśli podatnik rozpoczął sprzedaż w trakcie roku podatkowego kwotę tę ustala się proporcjonalnie do okresu wykonywania sprzedaży,
  • podatnicy, których zakres czynności wymieniono w załączniku do rozporządzenia (link),
  • w przypadku podatników, którzy dokonują sprzedaż towarów i usług, a zostali wymienieni w części I załącznika do rozporządzenia, mogą oni skorzystać ze zwolnienia w sytuacji, gdy w udziale procentowym obrotu na rzecz podmiotów wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy, był on wyższy niż 80%.
Warto dodatkowo pamiętać, że zwolnienie nie dotyczy podatników, którzy dokonują sprzedaży towarów i usług wymienionych w § 4 rozporządzenia. W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.