Znajdź nas

Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Aktualności,PIT,Podatki
Poza odliczeniami od dochodu, o których wspomnieliśmy w naszym poprzednim artykule, możemy skorzystać także z odliczeń od podatku. Odliczenia te dotyczą okresu od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. 1. Ulga prorodzinna, liczona za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatek wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę:
  • 92,67 zł na pierwsze dziecko,
  • 92,67 zł na drugie dziecko,
  • 166,67 zł na trzecie dziecko,
  • 225 zł na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko,
W skali roku daje to maksymalnie odliczenie w kwotach:
  • 1 112,04 zł na pierwsze dziecko,
  • 1 112,04 zł na drugie dziecko,
  • 2 000,04 zł na trzecie dziecko,
  • 2 700 zł na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko.
2. Ulga dla niektórych osób uzyskujących dochody za granicą, gdzie odliczenia dokonuje się od kwoty stanowiącej różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w art. 27g ust. 1 ustawy, przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją. 3. W ramach praw nabytych - ulga z tytułu systematycznego oszczędzania, gdzie odliczyć można 30% poniesionych wydatków, ale nie więcej niż 11 340 zł. 4. W ramach praw nabytych - ulga z tytułu zatrudnienia pomocy domowej, gdzie odliczyć można składki faktycznie opłacone przez podatnika, zgodnie z przepisami ubezpieczeń społecznych. Korzystając z tego odliczenia wciąż można przekazywać wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego w wysokości, która nie przekracza 1% podatku należnego.