Znajdź nas

ZUS – składki ubezpieczenia społecznego.

Aktualności,Przedsiębiorca,ZUS

Czy to posiadając własną działalność gospodarczą, czy też będąc pracownikiem lub zleceniobiorcą, jesteśmy zobligowania do opłacania ZUSu. Dziś wyjaśnimy na co przeznaczone są poszczególne składki ubezpieczenia społecznego, a także jak wygląda podział kosztów na linii pracownik – pracodawca.

Podział składek na ubezpieczenie społeczne:

·         ubezpieczenie emerytalne

·         ubezpieczenie rentowe

·         ubezpieczenie chorobowe

·         ubezpieczenie wypadkowe

Przejdźmy do tego, kto finansuje konkretne składki.

Co do zasady osoby będące właścicielami firm, prowadzonych w formie działalności gospodarczej są zobligowane do samodzielnego opłacania w całości wszystkich wyżej wymienionych składek na ubezpieczenie społeczne.

Jeżeli w prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej pomaga przedsiębiorcy bliska osoba z rodziny, to jest on zobligowany do opłacania w całości wszystkich wymienionych wyżej składek na ubezpieczenie społeczne za tą osobę.

Sytuacja zmienia się znacząco, jeżeli mamy do czynienia z osobami zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę, bądź też osobami wykonującymi zlecenie w oparciu o umowę zlecenie.

W przypadku ubezpieczenia emerytalnego jest ono finansowane w proporcjach 50/50. Przy czym pierwsze 50% kosztów na ubezpieczenie emerytalne ponosi pracownik lub zleceniobiorca z kwoty brutto wynagrodzenia, natomiast pozostałe 50% kosztów ponosi pracodawca lub zleceniodawca z tak zwanych kosztów pracodawcy. W roku 2020 wysokość składki pokrywanej przez pracodawcę lub zleceniodawcę wynosiła 9,76% od kwoty wynagrodzenia brutto.

Składka na ubezpieczenie rentowe również jest dzielona pomiędzy pracownika/zleceniobiorcę, a pracodawcę/zleceniodawcę. Z czego ci pierwsi finansują 1,5% podstawy wymiaru składki, natomiast ci drudzy muszą zapłacić 6,5% od kwoty wynagrodzenia brutto pracownika/zleceniobiorcy.

W przypadku pracowników to oni w 100% finansują składki na ubezpieczenie chorobowe. Osoby wykonujące zlecenie w oparciu o umowę zlecenie mogą dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego. Jednak w takim wypadku one również w 100% sfinansują jego wartość.

I ostatnia składka na ubezpieczenie wypadkowe jest finansowana w całości przez pracodawców i zleceniodawców.

Mamy nadzieję, że dzisiejszy artykuł pomógł wam nieco uporządkować wiedzę o tym kto, jakie i w jakim opłaca składki na ubezpieczenie społeczne w ZUS.