Znajdź nas

Zakładamy firmę! Lekcja 9 – Założenie spółki jawnej.

Aktualności,Przedsiębiorca
Spółka jawna jest w wielu aspektach podobna do spółki cywilnej. Dlatego dość często zdarza się, że spółki cywilne są przekształcane w spółki jawne. Dziś jednak nie poruszymy tematu przekształcenia, a podpowiemy jak założyć od podstaw spółkę jawną. Aby móc założyć spółkę jawną, musisz w pierwszej kolejności mieć wspólnika. Wspólnikami mogą zostać dwie osoby fizyczne lub dwie osoby prawne, lub osoba fizyczna i prawna. Oczywiście, może ich być więcej niż dwie! Następnym krokiem w celu założenia spółki jawnej jest zawarcie umowy. Nie jest wymagane, aby umowa została zawarta w formie aktu notarialnego, jednak musi być zawarta w formie pisemnej. Dopiero,  gdy wkładem wspólnika do spółki jest nieruchomość lub przedsiębiorstwo należy zawrzeć ją w formie aktu notarialnego. Co więcej, zmiana umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa przewiduje inny tryb wprowadzania zmian. Dlatego spisując umowę spółki, warto uwzględnić tego typu zmiany. Umowa spółki jawnej musi określać przynajmniej:
  • firmę i siedzibę spółki,
  • przedmiot działalności spółki,
  • określenie wkładów wnoszonych przez wspólników i ich wartość,
  • czas trwania spółki, jeśli ma ona funkcjonować przez określony czas.
Następnie należy wybrać formę opodatkowania. I tu podpowiadamy, że spółka jawna sama w sobie co do zasady nie jest płatnikiem podatku dochodowego, natomiast są nimi wszyscy wspólnicy. Mogą oni wybrać, w jaki sposób będą się rozliczać z podatków dochodowych. Wybierać można pomiędzy opodatkowaniem na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Należy jednak zaznaczyć, że od dnia 1.01.2021 r. wprowadzono istotne zmiany i  niektóre spółki jawne będą musiały opodatkowywać swoje dochody według zasad określonych w ustawie o CIT. W znowelizowanej ustawie mowa o spółkach jawnych  z udziałem m.in. osoby prawnej (np. spółki z o.o.). Takie podmioty  muszą pamiętać o dodatkowych obowiązkach informacyjnych, aby nie uzyskać statusu podatnika CIT - w przeciwnym razie się nim staną. Kolejnym niezbędnym krokiem, o którym nie można zapomnieć przy zakładaniu spółki jawnej jest wybranie odpowiednich kodów PKD, które najlepiej opisują przedmiot działalności spółki. Więcej informacji o wyborze kodów PKD znajdziecie w jednej z poprzednich lekcji! (link) I tu nadchodzi moment, gdy jesteś gotowy do wypełnienia wniosku do KRS, ponieważ dopiero z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego spółka powstaje. Wniosek możesz złożyć tradycyjnie (formularz KRS-W1) lub elektronicznie (w systemie S24). Warto rozważyć rejestrację spółki online, ponieważ opłata sądowa za wpis jest o połowę niższa, niż w przypadku gdy wybierzemy tradycyjną formę rejestracji. Pamiętaj także o złożeniu do urzędu skarbowego danych uzupełniających na formularzu NIP-8 w terminie 21 dni od dnia rejestracji spółki w KRS. Termin złożenia NIP-8 ulega skróceniu do 7 dni, jeśli zatrudniasz pracowników. Nie musisz o tym fakcie informować Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - urząd skarbowy przekaże do ZUS dane wskazane na NIP-8 i zarejestruje spółkę jako płatnika składek. Inaczej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o ZUS wspólników spółki będących osobami fizycznymi. W spółce jawnej każdy wspólnik będący osobą fizyczną jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenia. Musi on zatem pamiętać do tym, by dodatkowo zarejestrować się w ZUS poprzez złożenie odpowiedniego zgłoszenia. Teraz pozostało Ci jedynie założenie firmowego konta bankowego oraz wybór biura rachunkowego. Jeśli szukasz sprawdzonej księgowej, zapraszamy do kontaktu! A już niedługo napiszemy więcej o spółkach jawnych, ich wadach oraz zaletach.