Znajdź nas

Zakładamy firmę! Lekcja 10 – Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Aktualności,Przedsiębiorca
W niemal każdej spółce w pewnym momencie następują zmiany. Zmiana umowy spółki to proces całkowicie normalny. Dlatego dziś podpowiemy, o czym należy pamiętać przy zmianie umowy spółki.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a zmiana umowy spółki.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pierwszym krokiem do zmiany umowy spółki jest podjęcie uchwały. Musi ona zapaść zwyczajowo większością 2/3 głosów. Jeśli jednak  zmiana przedmiotu działalności spółki jest istotna, to wymagana będzie większość ¾ głosów. Tak przynajmniej wynika z Kodeksu spółek handlowych. W przypadku,  gdy zostało to inaczej zapisane przy dotychczasowej umowie spółki (tylko jeśli w umowie przyjęto surowszą większość), to należy postępować według zawartych w niej zapisów. Uchwała, która odnosi się do zmiany umowy spółki musi zaprotokołować notariusz. Pamiętaj, że przy zmianie umowy spółki wymagany jest wpis do rejestru KRS, który zgłasza zarząd. W tym celu musisz złożyć w KRS formularz KRS Z3. Należy to zrobić w terminie 6 miesięcy od dnia uchwały, inaczej objęte nią zmiany tracą prawną skuteczność. Jeśli zarejestrowałeś spółkę w systemie S24, zmiany możesz zgłosić za pośrednictwem tego systemu.

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę?

W przypadku zmian dotyczących m. in. siedziby firmy, miejsc prowadzenia działalności, adresu miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej lub adresu do korespondencji należy dodatkowo pamiętać, by wypełnić formularz NIP-8. Wysyłamy go do urzędu skarbowego w formie papierowej lub elektronicznej (system e-Deklaracje) w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zmian. Wraz z kolejnymi lekcjami dotyczącymi założenia i prowadzenia firmy będziemy oczywiście poruszali jeszcze temat zmian w umowach spółek. Masz jakieś pytania dotyczące prowadzenia firmy? Poszukujesz biura księgowego? Zapraszamy do kontaktu!