Znajdź nas

Zakładamy firmę! Lekcja 11 – Różnice pomiędzy działalnością gospodarczą, a spółką.

Aktualności,Przedsiębiorca
Pisaliśmy już zarówno o tym, w jaki sposób założyć jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dziś postanowiliśmy zebrać w jeden wpis podstawowe różnice, które mogą zaważyć na wyborze rodzaju działalności przy jej zakładaniu przez nowych przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że wpis będzie pomocny dla tych, którzy wciąż nie mogą się zdecydować, w jakiej formie rozpocząć działalność.

Różnice pomiędzy działalnością gospodarczą a spółką.

Oczywiście, pierwszą zasadniczą różnicą pomiędzy działalnością gospodarczą a spółką jest wkład pieniężny, którym musimy na samym początku dysponować. Spółka wymaga kapitału początkowego, a także umowy spółki spisanej przez notariusza. Przypominamy, że taksy notarialnej możesz uniknąć, jeśli skorzystasz z możliwości rejestracji spółki w systemie S24. Generuje to pewne koszty, co przy samym minimalnym kapitale w kwocie 5 000zł jest już sporą kwotą. Nie każdy początkujący przedsiębiorca poradzi sobie z zebraniem i wydaniem takiej sumy pieniędzy jeszcze zanim firma zacznie działać. Natomiast założenie działalności gospodarczej nie wymaga od nas żadnego formalnego nakładu finansowego. Drugą, bardzo istotną sprawą, jest odpowiedzialność. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania  firmy.  Z kolei w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jedynie członkowie zarządu mogą w szczególnych przypadkach odpowiadać swoim majątkiem za zobowiązania spółki (w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna). Wspólnicy odpowiadają tylko do kwoty kapitału, który wpłacili. Również zarząd może uniknąć odpowiedzialności, musi tylko w odpowiednim czasie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Pod względem odpowiedzialności za ewentualne długi, dużo bezpieczniejszym rozwiązaniem jest zatem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Księgowość w działalności gospodarczej a spółce.

Trzecią poruszaną przez nas dziś kwestią jest księgowość. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musisz prowadzić pełną księgowość. Generuje ona większe comiesięczne koszty, a każdy wydatek firmy musi być udokumentowany. Działalność jednoosobowa ma większe możliwości co do wyboru sposobu prowadzenia księgowości, generują one mniejsze comiesięczne koszty i,  co dla wielu przyszłych przedsiębiorców może być istotne, majątek firmy jest majątkiem prowadzącej go osoby. Mamy zatem dużo większą swobodę rozporządzania tym majątkiem. Jeśli chodzi o opodatkowanie, to w przypadku spółki należy liczyć się z opodatkowaniem dochodu podatkiem CIT w wysokości 9% lub 19%. Z kolei w przypadku wypłacania zysku ze spółki pojawi się również podwójne opodatkowanie. Występuje w postaci zryczałtowanego podatku od wypłaconej dywidendy w wysokości 19%. W działalności gospodarczej możesz samemu wybrać formę opodatkowania: pomiędzy zasadami ogólnymi (17% i 32%), podatkiem  liniowym (19%), ryczałtem, czy ewentualnie kartą podatkową. Ostatnią kwestią, która może mieć duże znaczenie dla przyszłego przedsiębiorcy, są składki ZUS. Prowadząc działalność gospodarczą, musisz płacić pełny ZUS. Oczywiście, są pewne ulgi dla nowych przedsiębiorców, o których już wcześniej pisaliśmy i zachęcamy do zapoznania się z TYM wpisem. Nie można jednak uniknąć płacenia ZUS, nawet kiedy mamy stratę, dlatego należy brać to zawsze pod uwagę. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jest przynajmniej dwóch wspólników, to ani wspólnicy, ani członkowie zarządu nie są objęci obowiązkowymi składkami do ZUS.