Znajdź nas

Pełna księgowość – kiedy należy ją prowadzić?

Aktualności,Formy księgowości,Przedsiębiorca
Pełna księgowość to zagadnienie, o które często nas pytacie. Dlatego dziś przychodzimy z odpowiedziami, kiedy należy ją prowadzić, a także kiedy można to robić!

Pełna księgowość obowiązkowo dla…

Przedsiębiorcy, który prowadzi spółkę handlową (osobową lub kapitałową, w tym również w organizacji), tj. np. akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną. Dodatkowo do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązani są przedsiębiorcy, których netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. Podmioty, które w roku podatkowym 2020 przekroczyły limit 2 mln euro, a w przeliczeniu na polskie złote: 9 030 600 zł. Były zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2021 r. Limit na rok 2022 będzie znany po ogłoszeniu średniego kursu NBP z dnia 1 października 2021 r. Powyższy próg dotyczy: osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku działających zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw.

Kiedy można prowadzić pełną księgowość?

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółki jawne osób fizycznych mogą zdecydować się na pełną księgowość. Nawet jeśli nie osiągną obowiązkowego limitu. Aktualnie wystarczy, że podatnik poinformuje o zamiarze dobrowolnego prowadzenia ksiąg rachunkowych w zeznaniu rocznym. Składanym za rok podatkowy, w którym dobrowolnie prowadzona była pełna księgowość. Prowadzenie pełnej księgowości wiąże się z dokładnym udokumentowania wszystkich operacji gospodarczych przedsiębiorcy. W skład ksiąg rachunkowych wchodzą:
  • księga główna,
  • dzienniki,
  • księgi pomocnicze,
  • wykaz składników aktywów i pasywów,
  • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej, i sald kont ksiąg pomocniczych.

Co jeszcze należy zrobić będąc na pełnej księgowości?

Dodatkowo na przedsiębiorcy ciąży obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych. W ich skład wchodzą zazwyczaj co najmniej:
  • informacja wprowadzająca do sprawozdania,
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • dodatkowe informacje oraz objaśnienia.

Co daje prowadzenie pełnej księgowości?

Wielu świadomych przedsiębiorców coraz częściej decyduje się na taki rodzaj księgowości, nawet przy braku takiego obowiązku. Najważniejszym powodem jest pełna kontrola nad wydatkami i rozrachunkami. Przy pełnej księgowości łatwiej jest również panować nad firmą. W efekcie można w prosty sposób robić wszelkie analizy biznesowe. A to dzięki temu, że księgi dają pełny wgląd w sytuację finansową podmiotu. Dlatego jeśli szukasz doświadczonego biura księgowego, które w sposób profesjonalny będzie zajmowało się pełną księgowością dla Twojej firmy to sprawdź nas! Co więcej, nasze biuro rachunkowe w Łodzi ma doskonale wyszkoloną kadrę, która zajmie się kwestiami księgowości za Ciebie.