Znajdź nas

Uproszczona księgowość

Aktualności,Formy księgowości
Prowadzisz małą firmę lub mikroprzedsiębiorstwo i zastanawiasz się, czy uproszczona księgowość jest dla Ciebie? A może masz średniej wielkości firmę i szukasz najlepszej formy księgowości dla swojego biznesu? Niezależnie do której grupy należysz, poniżej znajdziesz informacje dotyczące tego, czym jest uproszczona księgowość i kiedy warto się na nią zdecydować.

Uproszczona księgowość?

Uproszczona księgowość może przybrać kilka form: Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej. Najpopularniejsza jest jednak Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów i na niej się dziś skupimy. Osoby prowadzące KPiR płacą podatek od osiągniętych dochodów. Może być to podatek liniowy (19%) lub podatek na zasadach ogólnych (17% i 32%). Podatkową Księgę Przychodów i rozchodów mogą prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 2 milionów euro. Po przekroczeniu tego progu przedsiębiorcy mają obowiązek przejść na inną formę prowadzenia księgowości – księgi handlowe.

Co daje taki sposób prowadzenia księgowości?

Na pewno duże oszczędności. Prowadzenie KPiR jest mniej skomplikowane niż prowadzenie ksiąg rachunkowych. Stąd też niezależnie od tego, czy zatrudniamy własną księgową, czy przekazujemy zadanie biuru rachunkowemu, koszty będą niższe. Dodatkowo prowadzenie małej księgowości wymaga dokumentowania operacji gospodarczych. Takie udokumentowanie pozwala na lepsze zarządzanie finansami firmy oraz umożliwia ich analizę, ale należy zaznaczyć, że odbywa się to niestety tylko na bardzo podstawowym poziomie.

Jakie są wady prowadzenia uproszczonej księgowości?

Uproszczona księgowość ma niestety także sporo wad. Przede wszystkim nie pozwala na dokonywanie szerszych analiz ekonomicznych, prowadzenia szczegółowych rozrachunków i jest dostępna tylko dla wybranych podmiotów gospodarczych.

Jak prowadzić KPiR?

Podatkową Księgę przychodów i rozchodów prowadzimy zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. KPiR zawiera 17 kolumn, które należy zsumować po zakończeniu każdego miesiąca. Dodatkowo należy prowadzić inne ewidencje, najczęściej są to: ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencje wyposażenia. Należy pamiętać o tym, że jeśli jako przedsiębiorca jesteś czynnym podatnikiem VAT, zobowiązany jesteś do także prowadzenia ewidencji (rejestrów) VAT oraz regularnego składania deklaracji JPK_VAT. Uproszczoną księgowość można prowadzić samemu, choć warto powierzyć to zadanie doświadczonemu biuru rachunkowemu. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorca zyskuje pewność, że wszystkie kwestie związane z księgowością są wykonane w należyty sposób i zgodnie z obowiązującymi przepisami.