W niemal każdej spółce w pewnym momencie następują zmiany. Jest to nierozerwalnie połączone z rozwojem i nie da się tego uniknąć. Dlatego dziś podpowiemy, o czym nie należy zapominać przy zmianie umowy spółki.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pierwszym krokiem do zmiany umowy spółki jest podjęcie uchwały. Musi ona zapaść zwyczajowo większością 2/3 głosów. Jeśli jednak jest to istotna zmiana przedmiotu działalności spółki, wymagana będzie większość ¾ głosów. Tak przynajmniej wynika z Kodeksu spółek handlowych. W przypadku,  gdy zostało to inaczej zapisane przy dotychczasowej umowie spółki (tylko jeśli w umowie przyjęto surowszą większość), to należy postępować według zawartych w niej zapisów.  Uchwała odnosząca się do zmiany umowy spółki musi być zaprotokołowana przez notariusza.

Należy pamiętać, że przy zmianie umowy spółki wymagany jest wpis do rejestru KRS, który zgłasza zarząd. W tym celu składa się w KRS formularz KRS Z3. Należy to zrobić w terminie 6 miesięcy od dnia uchwały, inaczej objęte nią zmiany tracą prawną skuteczność. Jeśli spółka zarejestrowana jest w systemie S24, zmiany można zgłosić za jego pośrednictwem.

W przypadku zmian dotyczących m. in. siedziby firmy, miejsc prowadzenia działalności, adresu miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej lub adresu do korespondencji należy dodatkowo pamiętać, by wypełnić formularz NIP-8. Wysyłamy go do urzędu skarbowego w formie papierowej lub elektronicznej (system e-Deklaracje) w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zmian.

Wraz z kolejnymi lekcjami dotyczącymi założenia i prowadzenia firmy będziemy oczywiście poruszali jeszcze temat zmian w umowach spółek. Masz jakieś pytania dotyczące prowadzenia firmy? Poszukujesz biura księgowego? Zapraszamy do kontaktu!

© 2019 - Biuro Usług Księgowych Egida Sp z o. o.

Realizacja: Sky Design Studio Reklamy Łódź