Czy to posiadając własną działalność gospodarczą, czy też będąc pracownikiem lub zleceniobiorcą, jesteśmy zobligowania do opłacania ZUSu. Dziś wyjaśnimy na co przeznaczone są poszczególne składki ubezpieczenia społecznego, a także jak wygląda podział kosztów na linii pracownik – pracodawca.

Podział składek na ubezpieczenie społeczne:

·         ubezpieczenie emerytalne

·         ubezpieczenie rentowe

·         ubezpieczenie chorobowe

·         ubezpieczenie wypadkowe

Przejdźmy do tego, kto finansuje konkretne składki.

Co do zasady osoby będące właścicielami firm, prowadzonych w formie działalności gospodarczej są zobligowane do samodzielnego opłacania w całości wszystkich wyżej wymienionych składek na ubezpieczenie społeczne.

Jeżeli w prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej pomaga przedsiębiorcy bliska osoba z rodziny, to jest on zobligowany do opłacania w całości wszystkich wymienionych wyżej składek na ubezpieczenie społeczne za tą osobę.

Sytuacja zmienia się znacząco, jeżeli mamy do czynienia z osobami zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę, bądź też osobami wykonującymi zlecenie w oparciu o umowę zlecenie.

W przypadku ubezpieczenia emerytalnego jest ono finansowane w proporcjach 50/50. Przy czym pierwsze 50% kosztów na ubezpieczenie emerytalne ponosi pracownik lub zleceniobiorca z kwoty brutto wynagrodzenia, natomiast pozostałe 50% kosztów ponosi pracodawca lub zleceniodawca z tak zwanych kosztów pracodawcy. W roku 2020 wysokość składki pokrywanej przez pracodawcę lub zleceniodawcę wynosiła 9,76% od kwoty wynagrodzenia brutto.

Składka na ubezpieczenie rentowe również jest dzielona pomiędzy pracownika/zleceniobiorcę, a pracodawcę/zleceniodawcę. Z czego ci pierwsi finansują 1,5% podstawy wymiaru składki, natomiast ci drudzy muszą zapłacić 6,5% od kwoty wynagrodzenia brutto pracownika/zleceniobiorcy.

W przypadku pracowników to oni w 100% finansują składki na ubezpieczenie chorobowe. Osoby wykonujące zlecenie w oparciu o umowę zlecenie mogą dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego. Jednak w takim wypadku one również w 100% sfinansują jego wartość.

I ostatnia składka na ubezpieczenie wypadkowe jest finansowana w całości przez pracodawców i zleceniodawców.

Mamy nadzieję, że dzisiejszy artykuł pomógł wam nieco uporządkować wiedzę o tym kto, jakie i w jakim opłaca składki na ubezpieczenie społeczne w ZUS.

© 2019 - Biuro Usług Księgowych Egida Sp z o. o.

Realizacja: Sky Design Studio Reklamy Łódź