Znajdź nas

Zakładamy firmę! Lekcja 7 – Spółka cywilna

Aktualności,Przedsiębiorca
Spółka cywilna jest drugim najpopularniejszym wyborem wśród spółek. Warto pamiętać, że spółka cywilna nie jest osobą prawną jak ma to miejsce w przypadku sp. z o.o., a umową zawartą przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Celem wspólników spółki cywilnej jest dążenie do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Dotyczą jej także odrębne regulacje prawa cywilnego. Pierwszym krokiem do założenia spółki cywilnej jest rejestracja przez wszystkich wspólników będących osobami fizycznymi w CEIDG (jeżeli jeszcze nie są zarejestrowani). Następnie należy zawrzeć umowę spółki cywilnej. W przeciwieństwie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie wymaga ona udziału notariusza. Jednak warto pamiętać, że powinna zawierać między innymi:
 • Cel gospodarczy, jaki ma zostać osiągnięty przez działanie spółki,
 • Sposób, w jaki cel gospodarczy ma być realizowany,
 • Informacje o wspólnikach,
 • Nazwa i siedziba spółki,
 • Data i miejsce zawarcia umowy,
 • Okres funkcjonowania spółki,
 • Obszar działalności gospodarczej spółki,
 • Postanowienia dotyczące zmian treści umowy,
 • Kwestie podziału zysków i udziału w stratach,
 • Postanowienia dotyczące wypowiedzenia i rozwiązania umowy.
Po spisaniu umowy warto wybrać formę opodatkowania, która będzie najkorzystniejsza dla wspólników. Każdy ze wspólników powinien złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania. Do wyboru są:
 • Opodatkowanie na zasadach ogólnych,
 • Podatek liniowy,
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • Karta podatkowa.
Później należy zgłosić spółkę do GUS w celu uzyskania numeru REGON oraz Urzędu Skarbowego w celu uzyskania numeru NIP. Na zgłoszenie do Urzędu Skarbowego jest 14 dni od daty zawarcia umowy spółki. Nie można także zapomnieć o złożeniu deklaracji  PCC-3 i opłaceniu podatku od czynności cywilnoprawnych (w wysokości 0,5% od wniesionych wkładów do spółki). Teraz nadchodzi kolej na uzupełnienie wpisów wspólników w CEIDG o numer REGON i NIP, założenie konta bankowego, wybór księgowości i gotowe! Jeśli spółka będzie zatrudniała pracowników, należy koniecznie pamiętać o zgłoszenie ich do ZUS jako płatnika składek. Każdy wspólnik samodzielnie powinien dokonać swojego zgłoszenia. Warto pamiętać, że każdy wspólnik odpowiada za spółkę swoim majątkiem, co jest nieograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania. Spółka cywilna nie ma również podmiotowości prawnej, a co za tym idzie nie przysługuje jej status przedsiębiorcy. Z kolei przysługuje on wszystkim wspólnikom. Ze względu na odpowiedzialność spoczywającą na wspólnikach formę spółki cywilnej polecamy przedsiębiorcom, którzy działają na niewielką skalę i z niewielkim ryzykiem gospodarczym.